Urfa Haber – Urfa Haberleri
İmam-Hatiplerin Görevde Yeterlik Durumları
İmam-Hatiplerin Görevde Yeterlik Durumları
Bu başlık altında İmam-hatiplerin görevde yeterlilik durumları İncelenmektedir. Örnekleme dahil olan imam-hatiplerin yeterlilikleri iki alt başlık altında ele alınmıştır. Birinci alt başlık altında, deneklerin görevlerini yerine getirmede almış oldukları eğitimin...
9 Aralık 2016 10:49
Okunma Sayısı 19
Urfa Haber – Urfa Haberleri

Bu başlık altında İmam-hatiplerin görevde yeterlilik durumları İncelenmektedir. Örnekleme dahil olan imam-hatiplerin yeterlilikleri iki alt başlık altında ele alınmıştır. Birinci alt başlık altında, deneklerin görevlerini yerine getirmede almış oldukları eğitimin kendileri için yeterliliği ile dini bilgiler yönünden yeterlilikleri üze¬rinde durulurken, ikinci alt başlık altında da İmam-hatiplerin meslekleriyle doğrudan alâkalı olan, Kur’an okuyuşları ve hutbelerdeki yeterlilikleri üzerinde durulmuş, adı geçen konularla ilgili bulgular ve yorumlan verilmiştir.
Biz burada daha çok İmam-hatiplerin görevlerini yerine getirme konusunda kendilerini yeterli görüp görmedikleri üzerinde duracağız. Onun için de hareket noktamız, ankete katılan İmam-hatiplerin bu konudaki sorularımıza verdikleri cevaplar olmuştur.
Günümüzde görev yapmakta olan İmam-hatiplerin çoğunluğunu İmam-Hatip Lisesi mezunları oluşturduğu için mesleki formasyon kazandırmada ilk akla gelen İmam-hatip Liseleri olmaktadır. Bu nedenle, öncelikle İmam-hatip Liselerinin İmam-hatip yetiştirmesi ile ilgili bilgilere kısaca temas etmek istiyoruz.
Bilindiği gibi, Îmam-Hatip Liselerinin amaçlarından biri de, İmam-hatip yetiştirmektir. Nitekim İmam-Hatip Liselerinin amaçlan; “ …İmam-Hatiplik, ve Kur’an kursu öğretildiği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli en az lise seviyesinde genel ve mesleki öğrenim görmüş elemanlar yetiştirmektir ” şeklinde belirlenmiştir. Böylece İmam-hatiplerin eğitim düzeyleri en az İmam-hatip Liselerindeki almış oldukları eğitim ile oluşmaktadır.
îmam-hatiplerin görevlerini yerine getirmede almış oldukları eğitimin önemli belirleyiciliği vardır. Yani, bir bakıma, İmam-hatipler, en son mezun oldukları okullardan almış oldukları eğitimle görevlerini icra etmektedirler. Alınan eğitimin niteliği hem, görevi yerine getirmede bir araç hem de, görevlilerin kendilerine olan güveni sağlayıcı bir unsur olabilmektedir. Çünkü bir meslekte başarılı ve verimli ola-bilmenin temel şartlarından biri de, o mesleği icra edecek olan kişilerin, kendilerine güven duymalarıdır. Güven duyma ise daha çok, bilgi ile mümkün olabilir.

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


NOT: Urfadahaber.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Urfadahaber.com’da logomuz bulunan haberlerin link verilmek koşuluyla yayınlanması yazılı veya görsel medya’da kullanılması serbesttir. Urfadahaber.com'da yer alan ve Logomuz bulunmayan haberler tarafımızdan izin alınan kurum ve kuruluşlara aittir. Urfadahaber.com’da kaynak yer alan haberlerden veya yazarlara ait yazılardan meydana gelen sorunlardan dolayı Urfadahaber.com sorumlu tutulamaz. Urfadahaber.com kaynak gösterilen haberlerde ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı izin almıştır. Telif hakkı olan veya hukuki ya da şahsa ait sorunlar oluşturan haberlerle ilgili Urfadahaber.com ile irtibata geçiniz bu gibi durumlarda Urfadahaber.com avukatı tarafından yapılan kontroller sonrasında telif niteliği oluşturan ilgili yazı, resim ve video gibi materyaller en geç 3 gün içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. Urfadahaber.com kaynaklardan ve harici linklerden sorumlu tutulamaz.