Urfa Haber – Urfa Haberleri
II. Dünya Savaşında Urfa
II. Dünya Savaşında Urfa
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Anadolu’nun en gözde tarihi yerlerinden biri olan Urfa (Şanlıurfa) şehri; tarihi, arkeolojik, dini ve kültürel değerleriyle tarih boyunca dikkatleri üzerine toplamıştır. Dünyanın bilinen en...
7 Aralık 2016 23:50
Okunma Sayısı 27
Urfa Haber – Urfa Haberleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Anadolu’nun en gözde tarihi yerlerinden biri olan Urfa (Şanlıurfa) şehri; tarihi, arkeolojik, dini ve kültürel değerleriyle tarih boyunca dikkatleri üzerine toplamıştır. Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan Göbeklitepe’de yapılan ve devam etmekte olan arkeolojik kazı çalışmalarıyla birlikte Urfa’nın, ilk tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra Harran’da açılan ilk üniversiteyle Neolitik çağdan bu yana tarihi önemini kaybetmeyen bu kadim şehir, üç semavi dinin yeşerdiği ve farklı kültür unsurlarının bir arada yaşadığı şehir olma özelliğini de korumuştur.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bakıldığında ise, Urfa’da özellikle de Milli Mücadele döneminde gösterilen başarıların ön plana çıktığı görülmektedir. Urfa ile ilgili bu döneme ve sonrasına ilişkin birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, şehrin II. Dünya Savaşı sürecindeki durumunu konu alan ve şehri bir bütün olarak değerlendiren, bu değerlendirmeyi yaparken de basın dahil birçok kaynağı temel alan müstakil bir çalışmaya rastlanılamamıştır.
Bu araştırmanın öncelikli amaçlarından biri tarihsel arka planıyla dikkatleri üzerine toplamış olan Urfa’nın, Cumhuriyet dönemi sonrasında özellikle de şehir tarihçiliği açısından yeri ve önemini ortaya koyabilmektir. Diğer bir amaç ise, literatürdeki boşluktan hareketle Urfa’nın II. Dünya Savaşı sürecindeki yeri, önemi ve yapısını gözler önüne sermek ve böylelikle 1940’lı yıllarında özelde Urfa genelde ise Türkiye hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektir.
Bu tez çalışmasının önemi ise II. Dünya Savaşı sürecinde Urfa tarihinin ilk kez incelenmesi ve eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi, gündelik yaşam v.b. unsurlarla birlikte etraflı bir şekilde ele alınmasından kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın genel seyri incelendiğinde; hazırlık ve araştırma safhalarında birçok güçlükle karşılaşılmış olduğunu belirtmek gerekir. Bu güçlüklerden ilki, savaş sürecinde Urfa’nın yerel basınında sadece Yenilik Gazetesi’nin yayımda olması ve gazetenin zaman zaman da yayım hayatına ara vermiş olmasının getirdiği haber kopukluklarıdır. Bu durumun, incelediğimiz tarih aralığında kentin yaşantısının şartlarının farklı yerel gazeteler vasıtasıyla incelenmesinde ve değerlendirilmesinde problem oluşturmaktadır. Karşılaşılan diğer bir güçlük ise “Sözlü Tarih” çalışması alanında yaşanmıştır. Savaş sürecini yaşayan ve bilinçli bir şekilde hatırlayan kişilerin sayıca az olması ve bu kişilere zor ulaşılması röportaj yapabilme olanaklarını kısıtlamıştır.

Yök Tez Merkezi

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


NOT: Urfadahaber.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Urfadahaber.com’da logomuz bulunan haberlerin link verilmek koşuluyla yayınlanması yazılı veya görsel medya’da kullanılması serbesttir. Urfadahaber.com'da yer alan ve Logomuz bulunmayan haberler tarafımızdan izin alınan kurum ve kuruluşlara aittir. Urfadahaber.com’da kaynak yer alan haberlerden veya yazarlara ait yazılardan meydana gelen sorunlardan dolayı Urfadahaber.com sorumlu tutulamaz. Urfadahaber.com kaynak gösterilen haberlerde ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı izin almıştır. Telif hakkı olan veya hukuki ya da şahsa ait sorunlar oluşturan haberlerle ilgili Urfadahaber.com ile irtibata geçiniz bu gibi durumlarda Urfadahaber.com avukatı tarafından yapılan kontroller sonrasında telif niteliği oluşturan ilgili yazı, resim ve video gibi materyaller en geç 3 gün içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. Urfadahaber.com kaynaklardan ve harici linklerden sorumlu tutulamaz.