Urfa Haber – Urfa Haberleri
II. Dünya Savaşı Sürecinde Urfa’da Yapılan Ekonomik Faaliyetler
II. Dünya Savaşı Sürecinde Urfa’da Yapılan Ekonomik Faaliyetler
Tarım, hayvancılık ve sanayi olmuştur. Ancak gerek savaş sürecinde gerekse savaş öncesinde Urfa’daki ekonomik faaliyetler içersinde tarım önde gelen sektör olmuştur. Tarım Tarihsel bir perspektifle bakıldığında Urfa ilinin ekonomisinin büyük...
7 Aralık 2016 23:53
Okunma Sayısı 34
Urfa Haber – Urfa Haberleri

Tarım, hayvancılık ve sanayi olmuştur. Ancak gerek savaş sürecinde gerekse savaş öncesinde Urfa’daki ekonomik faaliyetler içersinde tarım önde gelen sektör olmuştur.

Tarım
Tarihsel bir perspektifle bakıldığında Urfa ilinin ekonomisinin büyük ölçüde tarıma dayandığını söylemek gerekir. Özellikle geçmiş dönemlerde bu ekonominin işleyişinde büyük toprak sahiplerinin payı vardır. Daha Selçuklular Dönemi’nde aşiret ilişkileriyle iç içe geçen büyük mülkler oluşmuştur. Osmanlı Devleti döneminde ise doğu ve güneydoğudaki aşiretlere ve beyliklere içişlerinde özerklikler tanınmış ve böylece onların merkeze bağlılıkları sağlanmıştır. Bu durum Urfa için de geçerli olmuş; Urfa yöresi Osmanlı Devleti dönemi boyunca devlete karşı askeri yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla içişlerinde özerk olan beyler ve aşiret reislerince yönetilmiştir.
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar Urfa’daki ekonomik faaliyetler arasında ticaret önemli bir yer tutmuştur. Çünkü bu dönemde Urfa Suriye ve doğu illeri arasında kavşak konumunda olmuştur. Cumhuriyet döneminde, Urfa’daki ekonomik faaliyetlerde tarım ön plana çıkmıştır. Yenilik gazetesinin “Urfa’nın Bugünkü Ekonomik Durumuna Kısa Bir Bakış” başlıklı haberinde Urfa’nın ekonomisinin büyük ölçüde tarıma dayandığını şu cümlelerle aktarmıştır:
“Genel savaş sonlarına kadar Urfa, Suriye ile bir kısım doğu İllerimiz arasında bir transit merkezi idi. Siyasal icablar dolayısıyla hasıl olan coğrafi mahzurlar Urfanın, transit merkezi olma durumunu yok edince Urfa’da o zamandan başlayarak birkaç yıl öncelere kadar ekonomik hayatında bir sarsıntı geçirmeye mahkum olmuştu… Urfanın genel nüfusunun 230 bin olduğuna göre ve bu 230 bin nüfusunda 160 binini köylü ve ekincilikle uğraşanlar teşkil ettiğine göre hükümetimizin uzattığı yardım elinin Urfa halkından ne kadarına dokunmuş olduğu meydandadır.”
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Urfa’da toprak ağalığı sisteminin devam ettiği, ancak bu duruma karşı zaman zaman önlemler alınmak istendiği de bilinmektedir.
Osmanlı Devleti ve akabinde Cumhuriyet dönemlerinde tarımsal üretime bakıldığında ise ürün çeşitliliği dikkati çekmektedir. Bu ürünler arasında tahıllar ön sırada olmuştur. Örneğin, 1913 Tarım Sayımı’na göre Urfa yöresinde ekim alanlarının yaklaşık %95’ine tahıl ekildiği dikkati çekmektedir. Tahıl ürünlerinin arasında öncelik buğday, arpa ve darı olarak belirlenmiştir. Baklagillerden nohut ve mercimek; sanayi bitkilerinden ise susam ve kenevir en önemlileridir. Bu dönemde meyvecilik önemli olmamakla birlikte incir, elma, armut, erik, dut, fıstık, üzüm gibi meyveler yetiştirilmiştir.
Cumhuriyet döneminde yapılan 1927 Tarım Sayımı’nda ise Urfa ilinin nüfusunun yaklaşık %47’sini oluşturan bir payın tarım kesiminde çalıştığı gerçeği ön plana çıkmaktadır. Bu sayıma göre, her biri ortalama 4-5 kişiden oluşan 22.000 çiftçi ailesi vardır. Her çiftçi ailesine 27.4 dönüm ekili alan, 1.8 çift hayvan ve 26 çiftlik hayvanı düşmektedir. Tarla bitkileri 61.000 hektarda yetiştirilmiş; bu alanın % 97’si tahıllara, % 2. 5’i baklagillere ve % 0. 5’i de sanayi bitkilerine ayrılmıştır. Yine 1927 sayıma göre, Urfa’da 38.000 hektar alanda buğday ekilmiş ve 23.000 ton dolayında ürün elde edilmiştir. Urfa’da ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde tarıma dayanmasına karşın, ilde daha çok doğal koşullara bağlı olarak geride kalmış bir tarımsal yapı hâkim olmuştur.

Urfa Haber, Urfa, Şanlıurfa

Yök Tez Merkezi

 

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ


NOT: Urfadahaber.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. Urfadahaber.com’da logomuz bulunan haberlerin link verilmek koşuluyla yayınlanması yazılı veya görsel medya’da kullanılması serbesttir. Urfadahaber.com'da yer alan ve Logomuz bulunmayan haberler tarafımızdan izin alınan kurum ve kuruluşlara aittir. Urfadahaber.com’da kaynak yer alan haberlerden veya yazarlara ait yazılardan meydana gelen sorunlardan dolayı Urfadahaber.com sorumlu tutulamaz. Urfadahaber.com kaynak gösterilen haberlerde ilgili kurum ve kuruluşlardan yazılı izin almıştır. Telif hakkı olan veya hukuki ya da şahsa ait sorunlar oluşturan haberlerle ilgili Urfadahaber.com ile irtibata geçiniz bu gibi durumlarda Urfadahaber.com avukatı tarafından yapılan kontroller sonrasında telif niteliği oluşturan ilgili yazı, resim ve video gibi materyaller en geç 3 gün içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. Urfadahaber.com kaynaklardan ve harici linklerden sorumlu tutulamaz.